WEBGUNE BERRIA

BAZKIDE ETA FEDERATUAK. Socios y Federados


ATERPEEI BURUZKO INFORMAZIOA.Información sobre refugios

Euskal Mendizale Federazioaren txartela dutenek deskontua lortuko dute Autonomia Erkidegoko aterpe hauetan: Gorbeiako Arraba, Aizkorriko San Adrian eta Izarraitzeko Xoxote aterpeetan. Baita  honako hauetan ere: Bihotza-Urbasa kanpin-aterpean, Angel Oloron aterpean, Triton-Villanuan aterpean, Sargantana Canfranc aterpean, Candanchu-ko Aragoi Baialara aterpean, Jakako Hoz-hoz aterpean eta Asturiaseko Sobrescobio herriko Toto de Agues aterpean.

Mendiko aterpeetan Federatu txartelak NANrekin batera erabili behar dira.

Los titulares de la tarjeta de la Euskal Mendizale Federazioa podrán obtener descuento en los refugios de montaña de Arraba en Gorbea, de San Adrian en Aizkorri y de Xoxote en Izarraitz, refugios situados dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. También tienen descuento en el albergue camping Bihotza-Urbasa, refugio Angel Oloron, valle de Belagoa, refugio Triton-Villanua, refugio Sargantana Canfranc pueblo, refugio Valle de Aragon candanchu, refugio Hoz-Hoz de Jaca y en el albergue Toto de Agues-Sobrescobio (Asturias).

Las tarjetas de federado en los refugios de montaña no tendrán validez si no se acompañan del DNI.

MENDI TXAPELKETA. Concurso de montes

Mendi txapelketek metro kopuru zehatza egitea dute helburu, urte berean igotzen diren mendien altuerak batuz.

Baldintzak ezberdinak izango dira, parte hartzen den mailaren araberakoak:

Los concursos de montes se basan en hacer un número concreto de metros, sumando las diferentes altutides de las cumbres ascendidas en un mismo año.

Dependiendo de la categoria a la que se opte, las condiciones serán diferentes:

40.000 mt.
8 mendi finko / montes fijos
2 ibilialdi arautu / marchas reguladas
Haurrentzako / Infantiles
10 mendi /montes, 1 zehatza / fijo
25.000 mt.
5 mendi finko / montes fijos
1 ibilialdi arautu / marcha regulada
Zeharkaldiak / Travesias
6 finko eta 8 aukerako (2 ehunmendikoko) / 6 fijos u 8 libres (2 centenarios)
15.000 mt.
3 mendi finko / montes fijos
1 ibilialdi arautu / marcha regulada
Ehunmendikoa / Centenario
Arauak: Euskal Herriko gailur liburua
Normas: Libro de cimas de Euskal Herria
Ibilaldi intersozialak / Marchas Intersociales
 Edozein klubak antolatutako ibilaldi neurtua /Marchas reguladas por cualquier club
Goi mendia / Alta montaña
2.500 m baino gehiagoko 7 mendi / 7 montes de más de 2.500 mts.