FRACKING EZ2014-02-21

CALENDARIO 2014KO EGUTEGIA


 
*Egutegi honek aldaketak izan ditzake zuzendaritza batzordearen oniritziz/
Calendario sujeto a cambios según la aprobación de la junta directiva